TENTE NEDİR

 Branda ile iskeletin buluşturulara işe ve kullanılacağı yere göre metel iskeletle buluşturulması halidir. Bu işlerin tümüne birden Tente denir.